De weersverwachtingen zijn nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat we de komende dagen in Nederland te maken gaan krijgen met koude weersomstandigheden. Eerder dit jaar hebben wij al wat geschreven over warme omstandigheden en de maatregelen die dan genomen moeten worden. Ook in koude omstandigheden moeten er maatregelen genomen worden ter bescherming van de werknemer.

 Net als warmte kan kou ook allerlei gevolgen hebben voor het werk en de gezondheid van de werknemer. Bescherming tegen kou is erg belangrijk om letsel door bevriezing te voorkomen. Vaak verschillen de oorzaken van het werken onder koude omstandigheden, de maatregelen zullen dan ook per locatie en situatie specifiek bekeken moeten worden.

 De Arbowet zegt net als bij het werken onder warme omstandigheden niets specifieks over het werken onder koude omstandigheden. In het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 6.1) is opgenomen dat de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers mag veroorzaken. 

 De elementen
De ervaring van kou verschilt vaak tussen werknemers. Wel is bekend dat werknemers vaak last van kou ervaren door een combinatie van elementen. Elementen zoals:

  • Lage temperatuur, veel wind, geen stralingswarmte en neerslag.
  • Als werknemers lang stil staan of te weinig bewegen.
  • De kleding die gedragen wordt, is onvoldoende isolerend.
  • Lage belastbaarheid door vermoeidheid of het in een slechte conditie zijn.
  • Extra risico bij oudere werknemers voor onderkoeling.

 Maatregelen
Er zijn verschillende oorzaken waardoor werknemers hun warmte kunnen verliezen. Denk hierbij aan stroming van lucht langs de huid (tocht), de uitstraling van het lichaam en verdamping. Net zoals er verschillende oorzaken zijn om warmte te verliezen, zijn er ook verschillende maatregelen te nemen om dit te voorkomen zoals:

  • Het nemen van maatregelen tegen tocht;
  • Het werk- en rustschema aanpassen;
  • Afspreken onder welke condities (in de koude omstandigheden) niet meer hoeft gewerkt te worden.

Beleid
Het is belangrijk om goede afspraken te maken voor het werken in koude omstandigheden. Dit kan worden vastgelegd in een beleid. Wilt u een beleid opstellen voor het werken onder koude omstandigheden? Neem dan gerust contact met ons op.