Regelmatig vinden er ernstige ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop plaats bij het verrichten van werkzaamheden. Dit ondanks dat veel bedrijven in het bezit zijn van diverse veiligheidscertificaten en er afspraken en regels zijn voor veilig werken. Deze regels en afspraken dragen er slechts gedeeltelijk aan bij om de veiligheid binnen bedrijven te verbeteren. Een essentiële factor voor het verbeteren van de ongevallenstatistieken, is het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen bedrijven. Hierbij is het de doelstelling om een setting te creëren binnen bedrijven waarbij medewerkers zich durven te uiten over onveilige situaties en dat medewerkers worden gehoord. Om veilig werk te benadrukken en te stimuleren is de veiligheidsladder ontwikkeld.

De veiligheidsladder kent vijf treden en telt achttien bedrijfsaspecten; van managementinteresse tot medewerkersbetrokkenheid. De laddertreden geven het veiligheidsbewustzijn-niveau van de organisatie aan.

Trede 1

Binnen het bedrijf heerst een houding “bij ons gaat niets fout, wij leveren goede kwaliteit, dus waarom zul je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten”, wat niet weet wat niet deert. In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsgedrag. Dit is niet het gewenste gedrag en wordt derhalve ook niet beloond.

Trede 2

Het bedrijf heeft de gewoonte om te veranderen nadat er dingen zijn misgegaan. Er wordt gereageerd op basis van ingesleten patronen. In het bedrijf voelt men zich eerder slachtoffer, dan zelf verantwoordelijk. ‘Maar dat is toch niet mijn schuld?’ Verandergedrag is vaak adhoc en van korte duur. Dit gedrag wordt matig gewaardeerd.

Trede 3

Het bedrijf heeft bepaald welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden. Het stelt zich kwetsbaar op, neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang. ‘Wat levert het mij op?’ De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.

Trede 4

Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het bedrijf. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid; ‘welke bijdrage kan ik leveren?’. Deze vorm van gedrag wordt hoog gewaardeerd.

Trede 5

Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit wordt zeer hoog gewaardeerd.

Net zoals we eerder hebben gezien met de verplichting tot het behalen van een VCA certificering, zien we dat ook steeds meer opdrachtgevers het behalen van de veiligheidsladder verplicht (gaan) stellen.

    Heeft u vragen over de veiligheidsladder of het implementeren daarvan? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.