Home » Onze diensten » Management systemen » Veiligheid & Arbo

Veiligheid & Arbo

Veilig ondernemen begint bij Ikas

VCA-certificering

Het behalen van uw VCA- certificering toont u aan dat in uw bedrijf de procedures aanwezig zijn om op een veilige manier te werken. Het halen van een Vca-certificering draagt bij het verhogen van de veiligheidsomstandigheden voor uw eigen medewerker-, inleners- en onderaannemers.

 De VCA is een zogenaamde checklist, om in aanmerking te komen voor certificering moeten de vragen die omschreven zijn in de norm positief beantwoord kunnen worden. Afhankelijk van de bedrijfshoedanigheid (aard van de werkzaamheden, bedrijfsgrootte en manier van opdracht) wordt bepaald welke VCA certificeringsvorm bij uw organisatie aansluit. Binnen de VCA kennen we de volgende certificeringsmogelijkheden:

 • VCA * bedoeld voor bedrijven die met name als onderaannemer optreden
 • VCA** bedoeld voor bedrijven die voornamelijk als opdrachtgever optreden
 • VCA Petrochemie is bedoel voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemie.

 Na het gezamenlijk bepalen van het juiste certificeringsniveau en de mogelijkheid van uw eigen organisatie stellen we een implementatieplan op. In dit plan worden de doelstellingen vastgelegd in een tijdspad zodat wij binnen de gewenste termijn de certificering samen met u kunnen realiseren.

 

Wilt u meer weten over VCA-certificering? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten?

VCU-certificering

Detacheert u uitzendkrachten naar een risicovolle omgeving, dan is het juist extra belangrijk dat uw uitzendkrachten op een veilige en gezonde manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Door middel van uw VCU certificering laat u zien aan uw opdrachtgevers dat u als organisatie het veilig en gezond werken belangrijk vind.

 De VCU certificering is een zogenaamde checklist, om in aanmerking te komen voor certificering moeten de vragen die in de norm zijn omschreven positief beantwoord kunnen worden. Voor de VCU certificering wordt verder geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsgrote of bedrijfshoedanigheid.

VCU-certificering

Detacheert u uitzendkrachten naar een risicovolle omgeving, dan is het juist extra belangrijk dat uw uitzendkrachten op een veilige en gezonde manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Door middel van uw VCU certificering laat u zien aan uw opdrachtgevers dat u als organisatie het veilig en gezond werken belangrijk vind.

 De VCU certificering is een zogenaamde checklist, om in aanmerking te komen voor certificering moeten de vragen die in de norm zijn omschreven positief beantwoord kunnen worden. Voor de VCU certificering wordt verder geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsgrote of bedrijfshoedanigheid.

Wilt u meer weten?

ISO 45001

In 2018 is de nieuwe norm voor het veiligheidsmanagement; de ISO 45001 geïntroduceerd. Deze norm richt zich volledig op het veilig en gezond werken en is opgebouwd volgens de High Level Structure die we ook al kennen van de ISO 9001 (Kwaliteit) en ISO 14001 (Milieu). De ISO 45001 is een wereldwijd erkende norm en zal vanaf 2021 de OHSAS 18001 norm vervangen.

 Deze norm is ook volledig gericht op het facilitairen van een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de VCA norm is de ISO 45001 norm een norm waarin minimale eisen zijn vastgelegd. Hoe er als organisatie wordt voldaan aan de normeisen is niet vastgelegd. Dit zorgt er voor dat er in de ISO 45001 meer maatwerk kan worden toegepast dan dat bijvoorbeeld mogelijk is in de VCA -certificering.

 Een ISO 45001 certificering past naadloos in andere ISO normen dit heeft als bijkomend voordeel dat u als organisatie geen dubbele administratie moet voeren voor de instandhouding van al uw certificeringen.

 De meerwaarde van het behalen van een ISO 45001 normering is dan ook:

 • Het is aantoonbaar voor opdrachtgevers dat veiligheid en gezondheid top prioriteit is binnen uw organisatie
 • Een goede implementatie van het systeem leidt veelal tot een verhoging van het werkplezier van medewerkers wat leidt tot gemotiveerdere medewerkers en verhoging van de werkcapaciteit
 • Door tevreden en gemotiveerde medewerkers draagt bij aan het verlagen van het ziekteverzuim

 

Samen met u stellen wij altijd een maatwerk plan op voor het implementeren en instant houden  van het ISO 45001 certificering.

Wilt u hierover meer weten?

Wilt u meer weten over de veiligheidsladder?

Veiligheidsladder

De veiligheidsladder is een relatief nieuwe norm in Nederland. Waar van oudsher bij veiligheidscertificeringen vaak de focus lag op de “harde kant” van de onderneming zien we nu een verschuiving naar de “zachte kant” dit is ook zichtbaar geworden in de VCA 6.0. De “harde kant” focust zich op procedures en het juist gebruik van middelen in de “zachte kant” staat de mens centraal.

Bij aanbesteding en gunning van opdrachten wordt de veiligheidsladder een steeds belangrijkere eis. Met de veiligheidsladder maakt u als organisatie aantoonbaar en inzichtelijk de mate waarin u als onderneming veilig werkt. De veiligheidsladder bestaat uit vijf tredes:

 1. Pathologisch
  “wat niet weet, wat niet deert”
 2. Reactief
  Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur
 3. Berekenend
  Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden
 4. Proactief
  Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd
 1. Vooruitstrevend
  Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen

Na het verrichten van een nul meting maken wij samen met u een plan van aanpak om het veiligheidsniveau binnen uw organisatie te verhogen. Wij maken bij het implementeren gebruik van ons eigen ontwikkelde veiligheidsprogramma VEER.

Veiligheidsladder

De veiligheidsladder is een relatief nieuwe norm in Nederland. Waar van oudsher bij veiligheidscertificeringen vaak de focus lag op de “harde kant” van de onderneming zien we nu een verschuiving naar de “zachte kant” dit is ook zichtbaar geworden in de VCA 6.0. De “harde kant” focust zich op procedures en het juist gebruik van middelen in de “zachte kant” staat de mens centraal.

Bij aanbesteding en gunning van opdrachten wordt de veiligheidsladder een steeds belangrijkere eis. Met de veiligheidsladder maakt u als organisatie aantoonbaar en inzichtelijk de mate waarin u als onderneming veilig werkt. De veiligheidsladder bestaat uit vijf tredes:

 1. Pathologisch
  “wat niet weet, wat niet deert”
 2. Reactief
  Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur
 3. Berekenend
  Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden
 4. Proactief
  Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd
 1. Vooruitstrevend
  Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen

Na het verrichten van een nul meting maken wij samen met u een plan van aanpak om het veiligheidsniveau binnen uw organisatie te verhogen. Wij maken bij het implementeren gebruik van ons eigen ontwikkelde veiligheidsprogramma VEER.

Wilt u meer weten over de veiligheidsladder? 

BRL

Met een BRL  certificering maakt u als organisatie aantoonbaar dat uw organisatie werkt volgens de BeoordelingsRichtLijnen. Nederland kent inmiddels een aantal BRL-normen elk specifiek voor hun eigen discipline en vakgebied. Slechts een aantal normen zijn in Nederland verplicht om bepaalde activiteiten uit te mogen voeren zoals de BRL 7000 voor (water) bodemsanering en de BRL 007 voor veilig en milieukundig slopen en groenkeur.

Ook al is een BRL niet verplicht voor uw organisatie het kan van meerwaarde zijn om toch een certificaat te behalen voor bijvoorbeeld aanbestedingstrajecten. Onze adviseurs helpen u graag met het implementeren van een BRL richtlijn uiteraard laten wij deze naadloos aansluiten op een eventueel reeds bestaande kwaliteit-, veiligheid-, of milieusysteem.

Wilt u meer weten over BRL’s?