De bagage-afhandelaren op Schiphol draaien nu in de vakantieperiode overuren. Er moet ontzettend veel bagage worden verwerkt en het kost veel mankracht om de bagage op tijd op de plaats van bestemming te krijgen. Op 14 maart jl. verrichtte de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) een inspectiebezoek aan de bagage-afhandelingsmaatschappijen van Schiphol. Tijdens dit inspectiebezoek zijn diverse overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen hadden allemaal te maken met de fysieke belasting van de bagage-afhandelaren.

Naar aanleiding van het inspectiebezoek heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie de zes bagage-afhandelingsmaatschappijen op Schiphol verzocht om de arbeidsomstandigheden voor de bagage-afhandelaren te verbeteren. Hierbij is de eis neergelegd dat er per direct aanpassingen gedaan zouden moeten worden en dat er gelijk overgegaan zou moeten worden tot het automatiseren/mechaniseren van het afhandelingsproces. Tot de tijd dat dit nog niet is gerealiseerd, zou er gebruik moeten worden gemaakt van hulpmiddelen zoals tilhulpen, om zo de fysieke overbelasting van de bagage-afhandelaren te voorkomen.

Aan de hand van het eerste inspectiebezoek in maart, heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie eind april nogmaals een inspectie uitgevoerd op Schiphol. Tijdens dit inspectiebezoek hebben de inspecteurs wederom geconstateerd dat de hulpmiddelen om bagage te tillen niet altijd aanwezig waren en wanneer ze wel aanwezig waren, niet werden gebruikt. Door deze constatering heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie besloten om de bagage-afhandelingsmaatschappijen een Last Onder Dwangsom (LOD) te sturen. Een LOD is een verplichting, die aan bedrijven kan worden opgelegd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wanneer niet wordt voldaan aan de verplichtingen die in de wet zijn opgenomen, moet er worden betaald. De hoogte van de LOD verschilt per bagage-afhandelingsmaatschappij; het hoogste bedrag bedraagt € 65.000 per maand.

Wilt u meer weten over fysieke belasting of heeft u specifieke vragen? Onze adviseurs helpen u graag.