Al eerder brachten wij de speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor de komende jaren onder de aandacht. Eén van de aandachtspunten die is opgenomen in de lijst met speerpunten is fysieke overbelasting, maar wat is dit nu precies? En wat kan je als werkgever doen om fysieke overbelasting te voorkomen?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om maatregelen te nemen zodat lichamelijke belasting geen nadelige gevolgen oplevert voor werknemers (Art. 5.2 Arbobesluit). Ondanks dat we eigenlijk altijd spreken over overbelasting valt, misschien erg vreemd, ook onderbelasting onder fysieke belasting. 

Wat is fysieke belasting?
Voordat we verder inhoudelijk doorgaan op het voorkomen van fysieke belasting is het belangrijk om te weten wat nu precies fysieke belasting is. We spreken van fysieke belastingen wanneer de werknemer in het uitvoeren van de werkzaamheden in bepaalde houdingen moet zitten of staan, bepaalde bewegingen die de werknemer moet uitvoeren om het werk te kunnen doen en krachten waaraan de werknemer wordt blootgesteld. Dit betekent dat er heel veel vormen van fysiek belastende taken zijn, waar een werknemer aan blootgesteld kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. tillen en dragen, duwen en trekken, repeterende bewegingen en trillingen. 

Waarom zo veel aandacht voor?
Er wordt verwacht dat werknemers steeds langer door werken, tegenwoordig zelfs tot 67 jaar. Referent aan de wetgeving dat de werknemer “geen nadelige gevolgen ervaart door lichamelijke belasting in het werk”, is het belangrijk om maatregelen te nemen als werkgever om dit te bewerkstelligen. Vroeger was het maatschappelijk geaccepteerd, dat werknemers die zwaar belastende werkzaamheden hebben uitgevoerd in het verleden bij hun pensioen hier nadelige lichamelijke gevolgen van hadden. In 2019 maakte de NPO hier een mooie rapportage over “Jongens van de bouw. Deze rapportage geeft goed weer aan welke fysieke belasting bouwvakkers worden blootgesteld. 

De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel maatregelen genomen binnen bedrijven om fysieke belasting te voorkomen of te beperken. Ondanks dat deze maatregelen zijn genomen geven werknemers vaak aan dat ze na hun werkzaamheden fysieke ongemakken ervaren. Het is dus noodzakelijk om verdere maatregelen te nemen.

Beheersmaatregelen
Maar welke beheersmaatregelen moet je als werkgever nu nemen? Dit hangt onder andere af van de risico’s waar medewerkers aan worden blootgesteld. Deze risico’s zullen in kaart moeten worden gebracht door middel van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Aan de hand van de risico’s zullen er maatregelen moeten worden genomen. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat het werk anders wordt georganiseerd of de werkplek op een andere manier wordt ingericht. 

Wilt u meer weten over fysieke belasting of heeft u specifieke vragen?  Onze adviseurs helpen u graag.