Het registreren van medewerkers die – mogelijk- zijn blootgesteld aan CMR-stoffen is van cruciaal belang om verschillende redenen:

  • Gezondheidsmonitoring: door te registeren welke medewerkers zijn blootgesteld kan de werkgever een gericht gezondheidsmonitoringsprogramma opzetten. Dit kan onder andere door het regelmatig testen van de gezondheid om vroegtijdig de tekenen van gezondheidsproblemen te identificeren en tijdig maatregelen te kunnen nemen.
  • Risicobeoordeling: het bijhouden van individuele blootstelling stelt werkgevers in staat om de risico’s van de werknemers te beoordelen. Sommige werknemers zijn gevoeliger voor de effecten van CMR-stoffen door bijvoorbeeld genetica, de gezondheidstoestand van de werknemer of de gevolgde levensstijl. Wanneer er inzicht is in deze gegevens kunnen er specifieke maatregelen worden genomen om de gezondheid van werknemers te beschermen.
  • Veiligheidsmaatregelen: registratie van de blootstelling aan CMR-stoffen stelt de werkgevers in staan om gerichte veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van individuele behoefte. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het verstrekken van specifieke persoonlijke beschermingsmaatregelen, het aanpassen van werkroosters en het bieden van training, voorlichting en instructie om de blootstelling te verminderen.
  • Voldoen aan wet- en regelgeving: vanuit de Nederlandse wetgeving is het verplicht dat de werkgever gedetailleerde gegevens bijhoudt over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor iedere individuele werknemer. Het bijhouden van deze informatie is essentieel om te voldoen aan de wettelijke voorschriften en om eventuele vereiste rapportages aan overheidsinstanties uit te voeren.

Heeft u vragen over CMR-stoffen of de bloostelling en registratie daarvan? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.