Veel bedrijven hanteren een beleid waarbij geen enkele overtreding van de veiligheidsregels is toegestaan; het zogenaamde zerotolerancebeleid. Hierbij is het beleid, dat ongeacht de ernst van de overtreding of de excuses van de werknemer, er een direct gevolg is voor de werknemer. Overtreedt de werknemer die grens, dan zal de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer worden beëindigd.  

Een bedrijf moest in september 2023 voor de rechtbank verschijnen omdat een werknemer, als gevolg van het zerotolerancebeleid, op staande voet was ontslagen. Binnen het betreffende bedrijf had recentelijk een ongeval met dodelijk afloop plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit ongeval heeft de werkgever het belang van het opvolgen van de veiligheidsregels en instructies nogmaals met alle werknemers gedeeld. Hierbij werden de werknemers erop gewezen dat de werkgever een zerotolerancebeleid zal voeren wanneer deze veiligheidsregels worden overtreden.  

Dit zerotolerancebeleid is nader omschreven in het bedrijfsveiligheidshandboek, waarin ook alle instructies zijn opgenomen. In dit handboek is opgenomen dat een overtreding kan leiden tot een officiële waarschuwing, maar ook kan leiden tot ontslag op staande voet. In maart wordt door de werkgever vastgesteld dat de werknemer werkzaamheden uitvoert zonder gebruik te maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De volgende dag besluit de werkgever hem op staande voet te ontslaan. De werknemer besluit om het ontslag aan te vechten; hij geeft aan dat hij inderdaad niet de juiste PBM gebruikte, maar geeft aan dat ook andere werknemers dezelfde fout hebben begaan zonder hiervoor te zijn ontslagen. 

De kantonrechter stelt de werknemer in het gelijk; de werkgever heeft dan wel een zerotolerancebeleid, maar kan onvoldoende onderbouwen dat dit beleid bekend is binnen de organisatie en ook consequent wordt toegepast. Daarnaast oordeelt de rechter dat als naleving van de veiligheidsvoorschriften zodanig zwaarwegend was geweest, de werknemer van de werkgever niet zijn werkzaamheden had mogen afronden na constatering van die veiligheidsovertreding. Wat nu wel het geval is geweest.  

Als gevolg van dit oordeel wordt de werkgever veroordeeld tot het betalen van het achterstallige loon en moet de arbeidsovereenkomst worden voortgezet.  

Uit deze uitspraak kan een belangrijke conclusie worden getrokken; niet alleen het hebben van een duidelijk beleid is belangrijk, het is minstens zo belangrijk dat de werknemers op de hoogte zijn van de inhoud en consequenties van dit beleid. Daarbij dient de werkgever dit beleid ook consequent toe te passen.  

Heeft u vragen over veilig werken en/of het vastleggen van afspraken en instructies? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.