Regelmatig hebben wij over het onderwerp “ongewenst gedrag” geschreven in onze blogs. Door allerlei recente missstanden in met name de mediawereld, is het onderwerp ongewenst gedrag gelukkig uit de taboesfeer gekomen.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om maatregelen te nemen zodat lichamelijke belasting geen nadelige gevolgen oplevert voor werknemers (Art. 5.2 Arbobesluit). Hier valt ook onder dat de werknemer beschermd moet worden tegen ongewenst gedrag.

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is een gedrag dat als bedreigend, discriminerend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Ongewenst gedrag wordt veelal ook grensoverschrijdend gedrag genoemd.

In de Arbowet wordt een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende soorten ongewenst gedrag:

 • Discriminatie
 • Pesten
 • Seksuele intimidatie
 • Agressie

Dit ongewenste gedrag kan geuit worden op verschillende manieren, zoals:

 • Onnodige/fysieke aanrakingen
 • Buitensluiten of negeren
 • Roddelen
 • Dubbelzinnige opmerkingen
 • Sarcastische opmerkingen
 • Overdreven veel kritiek op iemand geven
 • Uitschelden en bedreigen
 • Fysiek aanvallen
 • Emotionele uitbarstingen

Ongewenst gedrag heeft mede te maken met de beleving van de medewerker waar tegen het gedrag gericht is. Wat bedoeld kan zijn als een grap, kan voor de ander totaal anders worden ervaren. Samengevat kunnen we stellen, dat wanneer het gedrag door iemand als niet prettig wordt ervaren, dat er dan sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag doet zich niet enkel voor bij collega’s onderling, maar ook bij klanten. Er is dus altijd een kans dat een medewerker ongewild in aanraking komt met ongewenst gedrag. Daarom is het belangrijk om als werkgever hier een beleid voor te hebben.

Hoe herken je ongewenst gedrag als werkgever?

Soms is een ongewenst gedrag  makkelijk te herkennen, zoals fysiek geweld of aanranding. Maar soms is het voor een werkgever lastig te herkennen, omdat ongewenst gedrag veelal niet openlijk wordt vertoond en een slachtoffer het niet altijd openlijk durft aan te geven. Er rust dus altijd nog een taboe op deze onderwerpen.

Het is goed als werkgever om oplettend te zijn. Soms valt een bepaald gedrag op bij een medewerker, maar er kunnen ook signalen zijn die binnen het bedrijf plaatsvinden. Het is van belang deze signalen te herkennen. Hierbij kun je denken aan onder andere verhoging van het ziekteverzuim, personeelsverloop, een hoge werkdruk, reorganisaties of een gebrek aan communicatie.

Wat kun je doen als werkgever?

Om ongewenst gedrag te voorkomen zijn er een aantal dingen die je als werkgever kan doen. Wij hebben deze dingen op een rijtje gezet:

 • Maak een protocol ongewenst gedrag;

Leg vast wat er precies in jullie organisatie wordt verstaan onder ongewenst gedrag. Om meer draagkracht voor een dergelijk protocol te krijgen, is het verstandig om bij het opstellen van dit protocol de medewerkers te betrekken. Kijk hierbij niet alleen naar situaties die zich voor zou kunnen doen binnen het bedrijf, maar ook bijvoorbeeld op klantlocaties.

 • Stel een vertrouwenspersoon aan;

Hierbij kan gekozen worden voor een interne of een externe vertrouwenspersoon. Om neutraliteit te waarborgen is een externe vertrouwenspersoon wel aan te bevelen. Leg de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de vertrouwenspersoon vast en zorg ervoor dat iedereen die werkzaam is binnen de organisatie weet wie de vertrouwenspersoon is en waarvoor de vertrouwenspersoon benaderd kan worden.

 • Maak het bespreekbaar;

Schenk bij diverse momenten aandacht aan het onderwerp “ongewenst gedrag”. Hierbij valt te denken aan personeelsbijeenkomsten of vergaderingen. Geef hierbij zelf als werkgever ook het goede voorbeeld, spreek medewerkers direct aan wanneer de medewerker ongewenst gedrag (bewust of onbewust) vertoont.

Wilt u meer weten over ongewenst gedrag of heeft u andere vragen?  Onze adviseurs helpen u graag.