Op dit moment is het misschien wel het meest besproken onderwerp; ongewenst gedrag.
Wat zegt de Arbowet hierover? En wat houdt dit in voor u als werkgever?

Onder ongewenst gedrag valt bijvoorbeeld pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze ongewenste gedragingen zijn allemaal vormen van psychosociale arbeidsbelasting. Onder psychologische arbeidsbelasting valt bijvoorbeeld ook werkstress. Wanneer we kijken naar de landelijke statistieken dan is uitval door psychosociale arbeidsbelasting zelfs verantwoordelijk voor een kwart van het verzuim!

Om te voorkomen dat medewerkers blootgesteld worden aan psychosociale arbeidsbelasting is het verplicht (Arbowet art.1) dat werkgevers hiervoor een beleid hebben opgesteld, dit tijdig herkennen en ook direct maatregelen nemen.

Bij het opstellen van een dergelijk beleid is het belangrijk de verschillende aspecten van psychosociale arbeidsbelasting op te nemen. Dit zijn:

  • Pesten op het werk.
  • Discriminatie, waaronder ook seksuele intimidatie.
  • Agressie; het gaat hierbij om beledigingen, bedreigingen, pesterijen of zelfs geweldadig gedrag.
  • Hoge werkdruk.

Een goed beleid draagt er aan bij dat medewerkers zich prettiger voelen binnen het bedrijf en uitval door ziekte wordt voorkomen.

Wilt u meer weten over het opstellen van een beleid op het gebied van psychsociale arbeidsbelasting neem dan vrijblijvend contact met ons op.