Met ingang van 1 januari 2023 is de aanpak van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NAI) bij ongevallen gewijzigd. Welke gedachten hebben geleid tot deze gewijzigde manier van  een ongevalsonderzoek? Dat lichten we graag toe in dit artikel.  

Voorheen stond de NAI er vooral om bekend dat na een melding van een arbeidsongeval er vooral aandacht was voor het vinden van een “beboetbaar feit”. Het onderzoek dat ingesteld werd had als doel het al dan niet constateren van een wettelijke overtreding. Deze manier van werken stimuleerde bedrijven vooral om ongevallen niet te melden. Met de komst van de gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek is een nieuwe werkwijze ingevoerd. Kort gezegd houdt deze werkwijze in dat werkgevers zelf een onderzoek doen naar de oorzaak van het arbeidsongeval.

Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen van toepassing. In de volgende gevallen zal de NAI zelf het onderzoek uitvoeren:  

  • Wanneer er sprake is van een dodelijk ongeval of een ongeval met uitzonderlijk ernstig blijvend letsel;
  • Wanneer er sprake is van een slachtoffer jonger dan 18 jaar;
  • Wanneer het slachtoffer een familielid is van de werkgever;
  • Wanneer uit de handhavingshistorie blijkt dat een werkgeversrapportage niet passend is.

Doordat de werkgever nu zelf een onderzoek verricht, een rapportage opstelt waarin hij/zij zich verplicht een verbeterplan op te nemen, is de werkgever verplicht om na te denken over de te nemen beheersmaatregelen om de risico’s in de toekomst te beheersen. Na het opstellen van de rapportage zal deze ter goedkeuring aangeboden moeten worden bij de NAI. Wanneer dit tijdig gebeurt zal de inspectie niet overgaan tot handhaving. Wel is het zo dat er van de werkgever wordt verwacht dat de genoemde beheersmaatregelen worden genomen. Wanneer uit een vervolginspectie blijkt dat dit niet is gebeurd kan de NAI alsnog een overtreding constateren.  

Heeft u vragen over de meldingsplicht of heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van een ongevalsonderzoek? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.