Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe verplichting voor werkgevers als zij een meldingsplichtig arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bedrijven moeten namelijk zelf een onderzoek verrichten naar de oorzaak en achtergrond van het ongeval en de maatregelen die genomen moeten worden om herhaling van soortgelijke incidenten- en ongevallen te voorkomen.

Meldingsplichtige ongevallen zijn ongevallen met blijvend letsel en/of ziekenhuisopname tot gevolg of met een dodelijke afloop. Wanneer er sprake is van een ongeval met dodelijke afloop dan blijft het onderzoek uitgevoerd worden door de Arbeidsinspectie. Ook voor zaken waarbij het slachtoffer jonger is dan 18 jaar of waarbij een familielid van de werkgever betrokken is, zal de Arbeidsinspectie zelf het ongevalsonderzoek uitvoeren.

Na een melding zal de Arbeidsinspectie de ongevalslocatie bezoeken. De werkgever kan vervolgens zelf het onderzoek uitvoeren en dit rapport zal samen met een verbeterplan, binnen een termijn van 15 werkdagen aan de Arbeidsinspectie moeten worden verstuurd. Vervolgens zal de inspectie de rapportage en het verbeterplan beoordelen. Indien een rapportage niet wordt goedgekeurd zal de Arbeidsinspectie alsnog een onderzoek uitvoeren en wanneer daar aanleiding voor is kan er door de Arbeidsinspectie nog een boete worden opgelegd.

Indien de rapportage en het verbeterplan goedgekeurd worden, gaat de Arbeidsinspectie later kijken of de verbetermaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Wanneer de verbetermaatregelen onvoldoende zijn opgevolgd zal er alsnog een boete worden opgelegd.

Heeft u een meldingsplichtig ongeval en wilt u een gedegen onderzoek laten verrichten?  Onze adviseurs helpen u graag.