Dit is dé dag waarop aandacht kan worden besteed aan het uitspreken van waardering. Niet alleen vanuit de leiding naar de werknemers toe maar ook voor collega’s onderling. Met de introductie van de veiligheidsladder zien we gelukkig dat er steeds meer aandacht is voor het effect van het geven van complimenten. Ondanks dat er inmiddels meer aandacht voor is, worden complimenten nog steeds te weinig gegeven. Nationale Complimentendag is een mooi moment om hierbij stil te staan.

Iedereen vindt het leuk om een compliment te krijgen, het is de waardering dat je iets goed doet en dat werkt weer motiverend. Het maken van complimenten kan dan ook een positieve impact hebben op de organisatie. Zo zijn complimenten goed voor de mentale gezondheid van medewerkers. Bij het krijgen van een compliment neemt de dopamine in het lichaam toe en dat geeft weer een goed gevoel. Zo voelen medewerkers zich meer gemotiveerd en presteren zij beter.

Schenk daarom op deze dag meer aandacht aan het geven van een compliment en maak hiervan een gewoonte. Spreek het compliment uit over wat je werkelijk waardeert en maak het compliment concreet. En, niet geheel onbelangrijk, wanneer je een compliment krijgt, ontvang dit dan ook als zodanig. Dankjewel als reactie is voldoende, het is niet nodig om je te verontschuldigen, je te verdedigen of het nog verder toe te lichten. Hiermee wordt het compliment gebagatelliseerd en dat is niet de bedoeling.