Jaarlijks zijn er door ongevallen tijdens de uitvoering van het werk meerdere doden en gewonden te betreuren. Zowel de overheid als het bedrijfsleven zijn het er unaniem over eens dat deze dodelijke en ernstige ongevallen moeten worden voorkomen.

Dit is geen nieuw gegeven, maar gelukkig heeft “veiligheid” over de afgelopen jaren al een behoorlijke evolutie gemaakt. Nog niet al te lang geleden lag de focus op organisatorische maatregelen zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en op het verplicht stellen van keuringen en inspecties. Inmiddels zijn een groot aantal van deze organisatorische maatregelen een gewoonte geworden in de bouw en industrie.

Maar ondanks deze organisatorische maatregelen zijn er jaarlijks nog tientallen doden en nog veel meer (zwaar) gewonden te betreuren. Doordat het effect van de organisatorische maatregelen beperkt is geworden, is de focus verschoven naar de zogenaamde zachtere kant op het gebied van veiligheid; het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Veiligheidsbewustzijn is bijvoorbeeld een vast onderdeel geworden van de VCA** certificering. Daarnaast is de veiligheidsladder in het leven geroepen. Dit alles om medewerkers bewust te maken van de risico’s die zij lopen bij de uitvoering van hun werk en het aanspreken van elkaar op onveilig gedrag. 

Toch blijft het lastig om veiligheidsbewustzijn te verhogen. We kennen allemaal de clichés wel; “we doen het al jaren zo” en “het ging altijd goed”. Om succes te boeken moet veiligheidsbewustzijn in het DNA van de medewerkers gaan zitten. Als we dit willen, zijn we dan met het coachen niet te laat als een medewerker begint met zijn werkzame leven? Moeten we hier niet al veel eerder mee beginnen en veiligheidsbewustzijn een onderdeel laten worden van het levensproces? 

Misschien is er veel meer “winst” te behalen op het gebied van veiligheidsbewustzijn zijn als we kinderen bewust maken van risico’s en het nemen van beheersmaatregelen in het leven. Gaat uiteindelijk niet het hele leven over het aanvaardbaar nemen van risico’s?

.