Al eerder brachten wij de speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor de komende jaren onder de aandacht. Eén van die speerpunten is ongezonde arbeidspatronen. Maar wat zijn deze arbeidspatronen en waarom zijn ze ongezond?

Een van de meest voorkomende vormen van ongezonde arbeidspatronen is nachtwerk. We spreken van nachtdienst als er meer dan een uur wordt gewerkt tussen 00.00 en 6.00 uur. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het werken in de nacht vaak negatieve gezondheidseffecten tot gevolg kan hebben. In de Arbeidsomstandighedenwet, maar ook in de Arbeidstijdenwet staan de rechten en plichten omtrent nachtwerk duidelijk omschreven. Toch is het belangrijk als werkgever en medewerker om zelf ook aandacht te besteden aan nachtwerk, zodat nachtdiensten op een gezonde en veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

Risico’s van het werken in de nacht

Nachtwerk kan het bioritme van de medewerkers verstoren. Ons bioritme stuurt een groot aantal lichaamsprocessen aan zoals hormoonproductie, lichaamstemperatuur en urineproductie. Het blijkt dat medewerkers die werken in de nacht, vaker last hebben van slaapproblemen. Zij slapen korter, lichter en vaak met meer onderbrekingen. Onvoldoende slaap kan leiden tot allerlei andere klachten zoals maag- en darmklachten, hoge bloeddruk, verstoorde stofwisseling, verstoorde hormoonproductie, depressiviteit en stress. Tevens kan het werken in de nacht, leiden tot concentratieproblemen, ongevallen en prestatievermindering op het werk.

Maatregelen die genomen kunnen worden

Wanneer medewerkers voor het eerst in de nacht gaan werken, moeten zijn door hun werkgever in de gelegenheid worden gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te laten uitvoeren. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de lichamelijke conditie van de medewerker en worden er ook tips gegeven over hoe men het beste kan werken in de nacht.

Het is van belang om als medewerker zo gezond mogelijk te leven, gezond te blijven eten, te zorgen voor voldoende lichamelijke beweging en stress zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om de nachtdienst uitgerust te beginnen en tijdens de nachtdienst voldoende pauze te nemen (om de twee á drie uur).

Richtlijnen

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een richtlijn opgesteld voor het werken in de nacht. Deze richtlijn is eigenlijk opgesteld voor bedrijfsartsen, maar hierin staan ook veel informatie voor zowel werkgevers als medewerkers.

Daarnaast heeft het RIVM een document opgesteld waar veel informatie in te vinden is.  

 

Wilt u meer weten over nachtwerk of heeft u specifieke vragen? Onze adviseurs helpen u graag.