Met ingang van 1 januari 2024 moeten een groot aantal Nederlandse bedrijven gaan rapporteren over duurzaamheid. Op dit moment zijn er in Nederland zo’n drieduizend grote en beursgenoteerde bedrijven, die dit jaar moeten gaan voldoen aan de vereisten die zijn gesteld in de CSRD-regels (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze regelgeving heeft met ingang van voormelde datum nu ook gevolgen voor toeleveranciers van deze bedrijven. De toeleveranciers zullen nu namelijk informatie moeten gaan aanleveren bij deze bedrijven.

In opdracht van ABN AMRO heeft I&O Research hier recentelijk onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat bijna 70% van deze bedrijven nog nooit van deze regeling heeft gehoord. Deze ondernemingen denken vaak -onterecht- dat deze regelgeving niet op hen van toepassing is; echter, het gaat deze bedrijven wel degelijk raken.  

Zo zijn bijvoorbeeld grote bouwbedrijven wel gewend hun eigen uitstoot te rapporteren, maar door deze nieuwe regelgeving geldt dit straks ook voor de uitstoot van alle onderaannemers die werkzaam zijn voor deze opdrachtgevers. Denk hierbij aan de transportbewegingen. Men zal alle transportbewegingen van- en naar het project inzichtelijk moeten maken. Het verplicht registreren en rapporteren van deze data, brengt uiteraard kosten met zich mee. Het registreren en administreren van deze data omvat veel administratieve handelingen die door iemand zullen moeten worden verricht. 

Heeft u vragen over de registratie milieuboekhouding? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.