Behalve de verplichting van het keuren van arbeidsmiddelen, is de werkgever ook verplicht om de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) jaarlijks te keuren. Het gaat hierbij om de harnassen, de aanslaglijnen, veiligheidslijnen, chutes etc. Valbeveiliging moet gekeurd worden door een daartoe gecertificeerde keurmeester.

Tijdens de keuring wordt aandacht besteed aan de staat van de valbeveiliging (vervuiling, slijtage etc.), worden de stiksels en de werking gecontroleerd. Anders dan bijvoorbeeld bij arbeidsmiddelen, zit aan valbeveiliging ook een maximale levensduur verbonden. Deze levensduur verschilt per merk.

Een keurmeester dient tijdens een keuring altijd de door de fabrikant opdragen levensduur te controleren. De keurmeesters stellen de klant hiervan op de hoogte. Na de keuring wordt de valbeveiliging voorzien van een sticker met een identificatienummer en de datum van de eerstvolgende keuring.

Let op! Wanneer er met een persoonlijke valbeveiliging een val is gemaakt, moet verplicht de valbeveiliging ter keuring worden aangeboden. Pas na deze herkeuring, mag de valbeveiliging weer worden gebruikt.  

Wilt u meer weten over het keuren van arbeidsmiddelen? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag.