Al langere tijd is er onzekerheid over de verplichte invoering van het behalen van de Safety Culture Ladder (SCL) niveau 3. Inmiddels is er besloten dat met ingang van 1 januari 2025 trede 3 van de SCL als eis zal gaan gelden in aanbestedingen.

De opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB)hebben ondertekend, nemen veiligheidsbewustzijn op als verplichting in aanbestedingen en contracten. Deze afspraken zijn gezamenlijk vastgelegd door partijen in: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Op dit moment wordt van bedrijven verwacht dat zij aantoonbaar minimaal op niveau 2 van de SCL staan. De SCL is onderverdeeld in vijf verschillende niveaus:

Niveau 2 Reactief is op dit moment ook het minimale (laagste) niveau waar men als bedrijf zich voor kan certificeren. Het doel van de SCL is het stimuleren van veilig gedrag. Daarom is besloten om op termijn hogere eisen te stellen door trede 3 te eisen.

SCL Methodiek
Voor bedrijven is het nu prettig dat er duidelijkheid is over de ingangsdatum van de verplichte trede 3. Zeker met het oog op de aangekondigde wijzigingen in de SCL-methodiek, deze wijziging houdt in dat een certificaat of een statement niet meer 1 maar 3 jaar geldig is, net zoals we kennen van de ISO en VCA certificeringstrajecten. Dit betekent ook dat de initiële certificeringkosten (1ste, 4de, 8ste jaar e.v.) hoger zijn dan een her-controle.

Overgangsperiode
Bedrijven die op 1 januari 2022 al in het bezit zijn van het bewijs op trede 2, kunnen dit bewijs tot eind van de geldigheidsduur inzetten voor aanbestedingen en rondom 2025 dit omzetten naar trede 3. Bedrijven die na 1 januari 2022 het bewijs op trede 2 hebben behaald of nog gaan behalen, kunnen dat bewijs vanaf 1 januari 2025 niet meer inzetten voor aanbestedingen (ViA).

Approved Self Assessment
Voor bedrijven die op dit moment beschikken over een Approved Self Assessment (ASA) veranderen er een aantal zaken. De eis dat trede 3 mag worden aangetoond door middel van een ASA zal verdwijnen.

Op dit moment maken nog veel bedrijven gebruik van de ASA-regeling en voor die bedrijven zal het afschaffen van de ASA-regeling grote impact hebben. Op dit moment wordt er door de betrokken partijen hard gewerkt om hier een oplossing voor te vinden. Zodra hier meer over bekend is zullen wij hierover nader berichten.

Wilt u meer weten over de Safety Culture Ladder? Onze adviseurs helpen u graag bij het SCL-traject.