De komende twee jaar zal de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu) worden herzien. Naast dat deze twee normen worden herzien zal er tevens nog een besluit worden genomen over het herzien van de ISO 45001 (veiligheid).

Om er voor te zorgen dat de ISO-normeringen nog aansluiten bij de behoeften van de gebruikers, worden de normen iedere vijf jaar beoordeeld op hun actualiteit. Een uitkomst hiervan kan zijn dat het nodig is om de normen te herzien.

In de ISO 14001 zullen slechts zeer beperkte wijzingen (amenderingen) worden aangebracht. De intentie is om alleen inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de norm als gevolg van de toepassing van de nieuwe Harmonized Structure. Onderwerpen die verder verduidelijkt zullen gaan worden:

  • Contextanalyse, risico’s en kansen en de link met andere hoofdstukken van de norm
  • Het levenscyclusperspectief in milieumanagement
  • De aansluiting van milieumanagement bij de strategie van organisaties en de algehele, geïntegreerde bedrijfsvoering
  • Aansluiting bij topics als klimaatverandering en circulaire economie
  • Externe communicatie en rapportage
  • Cultuur en medewerkersbetrokkenheid.

De doorlooptijd van het amenderingsproces is twee jaar. Het is de bedoeling dat de nieuwe versie van ISO 14001 in september 2025 gereed is voor publicatie. De eerste vergaderingen van de internationale werkgroep hebben inmiddels al plaatsgevonden.

Heeft u vragen over de ISO 14001? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.