Update SZW lijst juli 2024

Update SZW lijst juli 2024

De nieuwe SZW-lijst is gepubliceerd! Deze lijst is een essentiële bron voor iedereen die streeft naar een veilige werkplek. De lijst bevat namelijk informatie over stoffen en processen die kankerverwekkend zijn, mutageen zijn (kunnen erfelijk materiaal beschadigen) of...
Bewaartermijn blootstelling aan CMR

Bewaartermijn blootstelling aan CMR

Ondanks dat er in de Europese richtlijn voor gevaarlijke stoffen is opgenomen dat de bewaartermijn van CMR-registratie op medewerkersniveau 5 jaar is – na de blootstelling – wijkt de Nederlandse wetgeving hiervan af. In Nederland is het namelijk verplicht om...
Suspensie trauma

Suspensie trauma

Gelukkig zien we steeds vaker dat bij werken op hoogte valbeveiliging wordt gedragen. Waar echter in de voorbereiding vaak niet of onvoldoende bij wordt stilgestaan is dat wanneer het mis gaat en een medewerker in zijn valharnas komt te hangen, tijd een belangrijke...
Werken op hoogte

Werken op hoogte

Jaarlijks vinden er nog altijd veel dodelijke ongevallen in Nederland plaats. Oorzaak nummer één is nog altijd het vallen van hoogte. Vanaf het werken op een hoogte van 2 ½ meter of daar waar sprake is van een verhoogd risico, bijvoorbeeld bij het werken boven water,...