Werknemers die tijdens hun werk een beroepsziekte hebben opgelopen kunnen vanaf 1 januari 2023 een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen bij de overheid. In het verleden was deze regeling alleen van toepassing op (oud) werknemers die waren blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op het werk en daardoor gediagnosticeerd waren met longkanker door asbest, allergische beroepsastma of de schildersziekte. 

Dit betekent dat ook ZZP’ers aanspraak kunnen maken op deze regeling. In de toekomst kunnen misschien ook werkenden met andere beroepsziekten als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.  

Werknemers die een beroep willen doen op deze regeling kunnen zich aanmelden via: https://isbg.nl/over-de-regeling-tsb/.

Heeft u vragen over het werken met gevaarlijke stoffen, de risico’s hiervan of beroepsziekten? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.