We horen wel vaker de term, maar wat zijn nu precies beroepsziekten? In de Arboregeling (art. 1.11) staat opgenomen dat een beroepsziekte “een belasting die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de arbeidsomstandigheden” . In tegenstelling tot de landen om ons heen is er in Nederland geen lijst met vast bekende beroepsziekten.  

Eén van de bekendste beroepsziekten is asbestose, een ziekte die is opgelopen door het werken met Asbest of bijvoorbeeld de ‘schildersziekte’. Deze ziekte werd opgelopen door het onbeschermd werken met vluchtige stoffen. Er zijn veel meer beroepsziekten, dit zijn slechts een paar voorbeelden. In Nederland kan bijna iedere ziekte of aandoening, welke valt binnen de definitie van een beroepsziekte, daadwerkelijk een beroepsziekte zijn.  

Wanneer een beroepsziekte vermoed wordt, zullen er een aantal aspecten in beeld moeten worden gebracht om zo aan te tonen of de aandoening of ziekte een relatie heeft met de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Hiervoor heeft de overheid een stappenplan voor beroepsziekten ontwikkelt. 

Heeft u vragen over beroepsziekten? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.