Omtrent verkeersongevallen tijdens werktijd bestaat vaak onduidelijkheid. Is een verkeersongeval tijdens werktijd nu wel of geen arbeidsongeval? In dit artikel lichten wij dit graag verder toe.

Wanneer er sprake is van een verkeersongeval tijdens werktijd wordt dit altijd gezien als een arbeidsongeval.  

Als de medewerker door het ongeval in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijvend letsel heeft of is overleden moet de werkgever, net zoals andere ongevallen onder werktijd, dit altijd direct melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Wanneer de werknemer een ongeval krijgt tijdens zijn reis naar het werk (woon-werkverkeer) is er sprake van een privé-ongeval. Dit geldt ook wanneer er in eigen tijd (privétijd) wordt gereden met een bedrijfsauto. Het wordt ook gezien als een arbeidsongeval wanneer een werknemer van huis vertrekt, gelijk naar een klant rijdt en onderweg een ongeval krijgt.

Heeft u vragen over bedrijfsongevallen? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.