Als er een arbeidsongeval plaatsvindt, is de werkgever verplicht dit te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie wanneer:

  • Het een dodelijk ongeval betreft
  • Het een ziekenhuisopname betreft
  • Er sprake is van blijvend letsel

Na het melden van het ongeval zal de Nederlandse Arbeidsinspectie een ongevalsonderzoek verrichten. Het is daarom belangrijk om geen veranderingen aan te brengen aan de ongevalslocatie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie bewaakt en houdt toezicht over alle arbeidsongevallen die plaatsvinden in Nederland. Onlangs hebben zij hun jaarrapportage gepubliceerd.

Over 2021 zijn er in totaal 3.482 meldingen gedaan van een arbeidsongeval. Sectoren waar de meeste arbeidsongevallen plaatsvinden zijn:

  • Afvalbeheer
  • Bouw
  • Industrie
  • Landbouw
  • Bosbouw
  • Visserij

Al jaren blijkt uit onderzoek dat de meest voorkomende oorzaak van een dodelijk ongeval het in contact komen met een arbeidsmiddel is. De slachtoffers zijn vaak man en vallen vaak ofwel in de jongste categorie (tot 24 jaar) of in de oudere leeftijdsgroepen (45 jaar en ouder) te betreuren. Uit het onderzoek blijkt ook dat opvallend vaak ongevallen gebeuren met uitzendkrachten.

Meer weten?  Lees dan de volledige rapportage hier: Monitor arbeidsongevallen 2021 | Rapport | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl)