Home » Onze diensten » Opleidingen » Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker ondersteunt bij de zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Dit betekend vaak dat de preventiemedewerker een belangrijke rol heeft in het opzetten en uitvoeren van het arbobeleid. Zo is de preventiemedewerker actief betrokken bij het uitvoeren van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) en de uitvoering van het Plan van Aanpak (PvA).

De werkgever is wettelijk verplicht (Arbowet art. 13) om zich te laten bij staan door deskundige werknemers. De preventiemedewerker valt onder de wettelijke norm van deskundig werknemers. Om deze taak op een juiste manier te vervullen is het van belang dat de preventiemedewerker weet welke verantwoordelijkheden en taken hij/zij heeft voor het juist uitoefenen van de functie.

De opleiding tot preventiemedewerker van Ikas bestaat uit een algemeen gedeelte waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden toegelicht en voldoende aandacht is voor specifieke bedrijfsrisico’s.

Wilt u meer weten over de opleiding tot preventiemedewerker neem dan contact met ons op.

Zorg dat het veilig is

Wilt u meer weten over de opleiding tot preventiemedewerker?