Met ingang van 1 januari 2023 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd t.a.v. veiligheid. Zo wordt o.m. de ARIE-regeling aangepast. De ARIE-regeling is zowel van toepassing op bedrijven met vergelijkbare risico’s als bedrijven die onder de BRZO-regelgeving vallen. Het gaat hierbij om bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. 

Wanneer er bij een ARIE bedrijf een ongeval of een incident plaatsvindt, kan dit grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, als ook voor de omgeving. Om ook bij deze bedrijven de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of te beperken, gelden voor hen in grote lijnen dezelfde regels als voor bedrijven die onder het BRZO besluit vallen. Deze bedrijven zijn verplicht om periodiek een ARIE uit te voeren. 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de herziene ARIE-regeling van kracht, deze herziene regeling zal binnenkort worden gepubliceerd op wetten.overheid.nl -. Bedrijven kunnen vanaf dat moment ook zelf controleren of zij ARIE-plichtig zijn. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de controle of zij ARIE plichtig zijn. Dit zal gedaan moeten worden d.m.v. een inventarisatie van welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben, of kunnen hebben en in welke hoeveelheden. Vervolgens moet worden getoetst of de hoeveelheden boven de drempelwaarden uitkomen. Wanneer de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uit komen, dan is men als bedrijf ARIE-plichtig. Blijven de hoeveelheden onder de drempelwaarden, dan bent u niet ARIE plichtig. Wel zult u dan de sommatieregel moeten toepassen die is opgenomen in de bijlage van de herziene ARIE-regeling. 

Melden ARIE-plichtig bedrijf
Wanneer u als bedrijf ARIE-plichtig bent dan zult u dit als zodanig moeten melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wanneer u beschikt over meerdere bedrijven of vestigingen dan zult u voor ieder bedrijf of vestiging een separate melding bij de Arbeidsinspectie moeten doen. 

Overgangstermijn
Wanneer uw bedrijf op dit moment al ARIE-plichtig is, dan zal uw bedrijf per 1 januari 2023 moeten voldoen aan de herziene ARIE-regeling. Er is een uitzondering van toepassing ten aanzien van het opstellen van scenario’s en het noodplan. Wordt uw onderneming door de herziende regeling voor het eerst ARIE-plichtig dan geldt een overgangstermijn van 1 jaar. 

Wilt u meer weten over de ARIE-regeling of heeft u specifieke vragen?  Onze adviseurs helpen u graag.