23 mei is het de dag van de stagiair, behalve dat het een mooi moment is om de stagiair extra in het zonnetje te zetten, is het ook een mooi moment om te inventariseren of alles binnen het bedrijf goed geregeld is voor stagiaires.

Wat veel werkgevers niet weten is dat de Arbeidsomstandighedenwet ook van toepassing is op stagiaires. Kortom, de Arbeidsomstandighedenwet is van toepassing op iedereen waartussen een gezagsverhouding van toepassing is; dus ook op de stagiair. Daarnaast geldt dat in de meeste gevallen de Arbowet bijzondere bescherming biedt aan stagiaires, omdat zij vaak jonger zijn dan 18 jaar en hierdoor sprake is van jeugdige werknemers.  

Bijzondere bescherming

Als werkgever ben je verplicht rekening te houden met de “persoonlijke eigenschappen” van de werknemer. Uit statistieken blijkt dat jeugdige werknemers risico’s soms niet of onvoldoende kunnen inschatten en dat bloottelling aan risico’s verhoogde gezondheidsrisico’s voor jeugdige werknemers kunnen hebben. Hierdoor biedt de Arbowet extra bescherming.

Er zijn zelfs werkzaamheden die jeugdigen niet mogen verrichten. Denk hierbij aan het werken met gevaarlijke stoffen, biologische agentia, het werken onder overdruk en het verrichten van werk waarbij niet-ioniserende straling vrijkomt. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de gezondheid van jeugdigen en de kans op ongevallen is groot.

Een stagiair en dan?

Voordat een jeugdige stagiair komt stage lopen, is het verplicht de risico’s op te nemen in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). In de RI&E dient te zijn omschreven of er jeugdigen werkzaamheden verrichten in de organisatie, aan welke risico’s zij blootgesteld worden en welke beheersmaatregelen er dienen te worden genomen. Daarnaast is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de werkzaamheden die uitgevoerd mogen worden en wie de stagiair begeleid. Zowel de stagiair als de begeleider dient goed op de hoogte te zijn van deze afspraken.

Wilt u een stagiair werkzaamheden laten verrichten binnen uw organisatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs om samen de effecten voor uw organisatie in kaart te brengen.