Al eerder brachten wij de speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor de komende jaren onder de aandacht. Eén van die spierpunten is biologische agentia.  Maar wat houdt dit nu precies in? In dit artikel lichten wij dit graag toe.       

Biologische agentia is een verzamelnaam voor verschillende micro-organismen. Dit zijn kleine levende organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels of parasieten. Deze kleine organismen kunnen allerlei dingen veroorzaken, zoals infecties, allergieën en vergiftigingen. Wanneer we kijken naar de Arbeidsomstandighedenwet, dan wordt dit omschreven als “levende organisme die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken”. Er zijn verschillende soorten biologische agentia (micro organismen) en er worden ook steeds nieuwe varianten ontdekt. Denk bijvoorbeeld aan de varianten van vogelgriep, maar ook Covid is hier een voorbeeld van.

Blootstelling aan biologische agentia

Wanneer er werkzaamheden worden verricht in een laboratorium of een ziekenhuis, is het bekend dat er een risico bestaat op blootstelling aan biologische agentia. Er zijn echter veel meer werkzaamheden en werklocaties waarbij de werknemer blootgesteld kan worden aan dit risico. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de koelbassins bij een staalbedrijf. Het is daarom verplicht om de risico’s aan biologische agentia in kaart te brengen. Hierbij dienen de volgende vragen in ogenschouw te worden genomen:

  • Kunnen werknemers blootgesteld worden aan biologische agentia?
  • Zo ja, wat zijn dan de gezondheidseffecten of ziekten die werknemers kunnen oplopen?
  • Op welke manier kunnen werknemers blootgesteld worden en hoe vaak en hoelang komen zij in contact met de biologische agentia?
  • Zijn er kwetsbare werknemers aanwezig? Hierbij dient men rekening te houden met leeftijd en de medische beperkingen.

Wanneer een inventarisatie is gemaakt, dan moeten er beheersmaatregelen worden genomen. Voor het nemen van deze beheersmaatregelen dient de arbeidshygiënische strategie te worden opgevolgd. De arbeidshygiënische strategie is de volgorde waarin een bedrijf maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat het werk zo gezond en veilig mogelijk gedaan worden.

Wilt u meer weten over biologische agentia of heeft u specifieke vragen? Onze adviseurs helpen u graag.