Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bedoeld om kwetsbare- en vitale lichaamsdelen te beschermen tegen risico’s die afkomstig zijn van het werk. Handschoenen zijn een veel gebruikt persoonlijk beschermingsmiddel. In veel beroepen wordt er met de handen gewerkt en het is daarom belangrijk om de handen goed te beschermen.

Om te weten welke werkhandschoenen bij een bepaald soort werk de handen het beste beschermen, moet eerst duidelijk zijn tegen welk risico’s de handen beschermd moeten worden. Bij het dragen van werkhandschoenen dient niet alleen rekening gehouden te worden met directe gevaren, maar ook met de weersomstandigheden. De risico’s waaraan een handschoen bescherming moet geven, zal moeten worden geïdentificeerd middels het uitvoeren van een Risico Inventarisatie- en Evaluatie.

Er zijn talloze soorten werkhandschoenen, die allemaal voor verschillende doeleinden zijn bedoeld, o.a.:

  • Hittebestendige handschoenen
  • Elektrisch isolerende handschoenen
  • Anti-vibratie handschoenen
  • Chemisch bestendige handschoenen
  • Werkhandschoenen
  • Disposable handschoenen
  • Lashandschoenen

Binnen iedere soort handschoenen zijn nog talloze verschillende soorten handschoenen verkrijgbaar. Zo zijn er verschillen op het gebied van afwerking, materiaal, kleur en pasvorm. Zorg er voor dat de handschoenen geschikt zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wanneer er langdurig gewerkt moet worden met handschoenen, is het ook belangrijk om rekening te houden met comfort, pasvorm, ventilatie en ergonomie van de handschoenen.

Heeft u vragen over arm en handbescherming? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag verder.