Op het gebied van veiligheid is het de wettelijke verplichting van een werkgever er zorg voor te dragen, dat arbeidsmiddelen veilig te gebruiken zijn. In de arbeidsomstandighedenwet, afgekort Arbowet, zijn de algemene eisen vastgelegd. Deze verplichting is logisch, want arbeidsmiddelen worden regelmatig gebruikt en zijn aan slijtage onderhevig. Om de risico’s, voor zover mogelijk, uit te bannen zijn werkgevers op grond van artikel 7.4A lid 3 van het Arbobesluit gehouden de arbeidsmiddelen te (laten) keuren. Niet alleen een periodieke keuring is verplicht, het Arbobesluit spreekt ook van een keuringsplicht bij “uitzonderlijke gebeurtenissen” . Hieronder vallen  natuurverschijnselen, modificaties van het arbeidsmiddel, een langdurige buitengebruikstelling of ongevallen. Wanneer er sprake is van een dergelijke gebeurtenis,  is een (her)keuring verplicht.

In de wet- en regelgeving staat niet specifiek vastgelegd wat er valt onder de term “arbeidsmiddel”. Uit het Arbobesluit blijkt dat dit in feite alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen zijn. De indruk dat alleen gereedschap dat voorzien is van een stekker dient te worden gekeurd, is dus onterecht. Alle arbeidsmiddelen dienen te worden gekeurd. Hierbij geldt geen uitzondering voor accugereedschap. De frequentie van keuringen is niet specifiek vastgelegd. De benodigde frequentie van de keuringen dient wel te zijn opgenomen in de Risico Inventarisatie &-Evaluatie (RI&E) van de onderneming.

Het uitgangspunt is dat arbeidsmiddelen jaarlijks dienen te worden gekeurd, echter bij zeer intensief gebruik kan het verstandig zijn om zelfs meerdere malen per jaar te keuren. Is uw bedrijf VCA gecertificeerd of heeft u de ambitie om uw bedrijf VCA te laten certificeren, dan dienen uw arbeidsmiddelen volgens de VCA norm minimaal één keer per jaar gekeurd te worden.

Wilt u meer weten over keuringen van arbeidsmiddelen? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag.