De Nederlandse Arbeidsinspectie vindt dat er meer aandacht moet komen voor veiligheid tijdens werken op daken, voornamelijk tijdens installatie van zonnepanelen. In de afgelopen anderhalf jaar tijd hebben er namelijk meer dan 40 ongevallen plaatsgevonden tijdens de installatie van zonnepanelen. Hierdoor ging de Nederlandse Arbeidsinspectie op 16 maart 2023 met 150 inspecteurs het land in om te controleren op bouwplaatsen. Het accent lag vooral op valgevaar vanaf daken. Er zijn 200 bouwplaatsen gecontroleerd, waarbij op ongeveer 140 bouwplaatsen overtredingen zijn geconstateerd.

Tijdens de constatering van de overtredingen heeft de Arbeidsinspectie op meerdere plaatsen het werk direct stilgelegd. In veel gevallen gebeurde dat bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers. Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen. Overigens mag het werk pas weer hervat worden nadat aangetoond kan worden dat de werksituatie weer veilig is.

Cijfers

In de afgelopen anderhalf jaar tijd vond er meer dan 40 ongevallen plaats bij installatie van zonnepanelen en in 2020 bleek uit onderzoek dat 29% van de ongevallen betrekking heeft op vallen van hoogte. In de afgelopen drie jaar waren er zelfs vijf met dodelijke afloop, waarvan de laatste ongeval met dodelijke afloop nog heeft plaatsgevonden in maart 2023. Dit zijn zorgelijke cijfers, waardoor de Arbeidsinspectie er op is gaan controleren.

Werken op hoogte

Op een werkplek hoger dan 2,50 meter en in gevallen waar minder dan 4 meter is tot de rand, is er sprake van werken op hoogte. In deze gevallen en in alle andere situaties waar valgevaar bestaat, moeten extra maatregelen en voorzieningen worden genomen. De Arbeidsomstandighedenwet geeft duidelijk aan dat werkzaamheden op hoogte alleen mogen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, borders of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, dan moet het meest geschikte arbeidsmiddel gekozen worden om het werk zo veilig mogelijk uit te voeren. De Risico Inventarisatie- en Evaluatie moet uitwijzen welk middel voor een bepaalde situatie het meest geschikt is waarbij rekening gehouden dient te worden met de arbeidshygiënische strategie.

Overigens dienen zelfstandigen (zzp’ers) ook maatregelen te nemen om veilig te werken.

Enkel het nemen van maatregelen en voorzieningen is niet voldoende. Men dient daarnaast de middelen te laten keuren. Het is bijvoorbeeld bij een valbeveiligingssysteem erg van belang dat deze nog in goede staat verkeerd om een val op te kunnen vangen.

 

Wilt u meer weten of wilt u advies over werken op hoogte of heeft u andere vragen? Onze adviseurs helpen u graag.