Gelukkig zien we steeds meer valbeveiligingssystemen op daken, voor deze systemen net zoals persoonlijke valbeveiliging (harnas, aanslaglijnen etc.) geldt een jaarlijkse keuringsplicht. Hier geldt niet alleen een verplichting vanuit de Arbowet maar de lijn van verantwoordelijkheden gaat wat verder. Vanuit de ketenaansprakelijkheid is de hele keten van betrokken partijen zo ook de gebouweigenaar er verantwoordelijk voor om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Tijdens een val wordt het valbeveiligingssysteem blootgesteld aan grote krachten, het is dan ook zeer belangrijk om te controleren of het systeem nog in een goede staat verkeerd om een dergelijke klap op te vangen. Tijdens een keuring wordt dan ook gecontroleerd of de kabelspanning van het systeem nog goed is en op de ankers (indien gewenst) zal een trekproef worden uitgevoerd.

Een valbeveiliging systeem wordt blootgesteld aan verschillende weersinvloeden het is daarom ook belangrijk om het systeem goed te onderhouden. Tijdens onderhoud van een valbeveiligingssystemen zullen diverse onderdelen worden gesmeerd.

Na de keuring en het onderhoud wordt het uitgevoerde werk genoteerd in het logboek en zal er voor de keuring plichtige onderdelen een certificaat van goedkeuring worden uitgegeven.