(De ISO 14001 richtlijn is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van het bedrijf op het gebied van milieu. Hierbij wordt gekeken naar zowel de eigen organisatie als de hele keten, naar de inkoop maar ook de verkoop. Het doel van de ISO 14001 is om in het bedrijf continue bezig te zijn met het verbeteren van de milieuprestatie. Met het behalen van dit certificaat maakt de organisatie aantoonbaar dat milieu een vaste plek en aandacht binnen de organisatie krijgt en dat milieu echt belangrijk is.

Net zoals de andere ISO certificeringen, zoals de ISO 9001 kwaliteit en ISO 45001 veiligheid, is de milieunorm ISO 14001 gebaseerd op de High level Structure, welke in 2012 is gepubliceerd om de verschillende ISO-managementsysteemnormen onderling te harmoniseren. Hiermee wordt gezorgd dat wanneer er verschillende normen van toepassing zijn binnen het bedrijf, deze probleemloos kunnen worden geïntegreerd.

Inmiddels is de laatste versie van de ISO 14001 alweer van 2015. De ontwikkelingen op het gebied van milieu staan niet stil, het is dus hoogtijd voor een update. Het NEN heeft dan ook aangekondigd dat er een amendering  zal worden uitgevoerd op de norm. Een amendering betekent een zeer beperkte wijziging van de eisen in de norm. Het uitgangspunt is dat er aandacht zal zijn voor het verduidelijken van een aantal eisen. Onderwerpen waar gekeken naar zal worden zijn onder andere:

  • De contextanalyse
  • Het levenscyclusperspectief
  • Aansluiting van milieumanagement bij de strategie van organisaties en de algehele, geïntegreerde bedrijfsvoering
  • Betere aansluiting bij onderwerpen zoals klimaatverandering en circulaire economie
  • (externe) Communicatie en rapportages
  • Cultuur en medewerkersbetrokkenheid

Dit zijn nog best veel onderwerpen die verduidelijkt gaan worden. De doorlooptijd ter verbetering is daarom  2 jaar. Het is dan ook de intentie dat de aangepaste versie van de ISO 14001:2015 medio 2025 gereed zal zijn voor publicatie.

Heeft u vragen over (het implementeren van) de ISO 14001? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag