Met ingang van 23 februari heeft de International Organization for Standardization een wijziging gepubliceerd (amendement) op de norm. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle managementsystemen, zoals de ISO 9001 kwaliteit, ISO 14001 milieu, ISO 45001 veiligheid en de ISO 27001. Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens deze norm zullen moeten nagaan of klimaatverandering een issue is, of het impact heeft op de doelstellingen van hun managementsystemen en of hier actie op genomen moet worden. Op deze manier draagt ISO bij aan het tegengaan en aanpassen van de gevolgen van klimaatverandering.

Wat betekent dit voor uw managementsysteem:

  • Deze aanpassingen (amendementen) treden per direct in werking en er is geen overgangsperiode van toepassing.
  • De wijzigingen hebben betrekking op de volgende hoofdstukken van de normen:
    • Hoofdstuk 4.1 De organisatie moet bepalen of klimaatverandering een relevant onderwerp is.
    • Hoofdstuk 4.2 Indien er relevante belanghebbenden zijn, kunnen deze eisen hebben die verband houden met klimaatverandering.
  • Uw certificerende instelling zal tijdens de eerstvolgende audit controleren of de gevolgen van klimaatverandering zijn overwogen en zullen het besluitvormingsproces verifiëren.

 Heeft u vragen over deze aanpassing of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.