De ondernemer publiceerde afgelopen week dat een tekort aan bedrijfsartsen een miljardenstrop veroorzaakt voor ondernemers. Een zieke werknemer kost een werkgever nog altijd veel geld. Echter is het doorbetalen van loon bij ziekte niet de enige kosten. De werkzaamheden/diensten kunnen niet meer worden uitgevoerd en kan het dus ook niet meer gefactureerd worden. Hiervoor moet de werkgever ook kosten maken door middel van (tijdelijke) inhuur van werknemers.

Een bedrijf heeft niet enkel te maken met financiële kosten, maar ziekte brengt daarnaast vaak ook extra werkdruk bij de overige werknemers die het werk moeten overnemen. In de huidige arbeidsmarkt zien we zelfs dat er geen vervanging geregeld kan worden en dat bedrijven hierdoor tijdelijk dicht moeten. Het is en blijft daarom belangrijk om als werkgever ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

Tekort aan bedrijfsartsen

Op dit moment hebben we een tekort aan bedrijfsartsen in Nederland. Dit is zorgwekkend, want juist bij langdurig verzuim is de inzet van een goede bedrijfsarts van belang. Uiteindelijk belandt men namelijk in een vicieuze cirkel, want verzuim binnen een organisatie leidt tot een hogere werkdruk bij de overige werknemers, wat weer leidt tot meer verzuim. Het is hierdoor aan te raden als werkgever meer en tijdig gebruik te maken van een arbodienst. Achterliggende gedachte hierbij is dat wanneer werknemers sneller en intensiever begeleid worden door een bedrijfsarts, zij ook sneller kunnen herstellen en weer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Verzuim voorkomen

Het is goed om als werkgever te kijken welke beheersmaatregelen er genomen kunnen worden om ziekteverzuim te voorkomen. Om hier invulling aan te kunnen geven is het belangrijk om eerst de risico’s waar werknemers aan blootgesteld worden, in kaart te brengen door middel van een Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Aan de hand van de risico’s zullen er maatregelen moeten worden genomen. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat het werk anders wordt georganiseerd of dat er bijvoorbeeld meer gewerkt gaat worden aan de vitaliteit van de medewerker.

Wilt u meer weten over het terugdringen van ziekteverzuim of heeft u specifieke vragen?  Onze adviseurs helpen u graag.