Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) heeft twee stoffen toegevoegd aan de kandidaat lijst van zeer zorgwekkende stoffen. Op deze lijst staan nu 235 vermeldingen van chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu.

De stoffen die zijn toegevoegd zijn:

  • 2-methoxyethylacetaat
  • 2-etoxyethylacetaat

De ene stof is zeer schadelijk voor de voortplanting en de ander heeft zeer persistente (lang in stand blijvende) en zeer bioaccumuerende (ophoping van micro-organismen) gevaarlijke eigenschappen. Deze stoffen worden bijvoorbeeld gebruikt in inkten en toners en bij de productie van plastic producten.

Meldingsplicht

Bedrijven die deze stoffen gebruiken, moeten dit melden aan de ECHA en kunnen mogelijk beperkingen opgelegd krijgen in het gebruik van deze stoffen.

Verbod

De stoffen die vermeld zijn op de kandidaat lijst van zeer zorgwekkende stoffen kunnen mogelijk in de toekomst op de autorisatielijst worden geplaatst. Wanneer een stof op de autorisatielijst staat, is het gebruik van deze stof verboden, tenzij bedrijven die de stoffen gebruiken hiervoor een autorisatie aanvragen en de Europese Commissie toestemming verleent om het gebruik voort te zetten.

Heeft u vraag over gevaarlijke stoffen? Onze adviseurs helpen u graag.