De invoering van de Wet kwaliteitsborging blijft de gemoederen in Nederland flink bezig houden. Eerder heeft Minister Hugo de Jonge in het debat aangegeven dat de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen van nieuwbouwwoningen definitief zal ingaan per 1 januari 2024 en voor verbouwingen wordt uitgesteld naar 1 januari 2025. Dit betekent dat bij verbouwingen in 2024 er nog geen kwaliteitsborger ingeschakeld hoeft te worden.

Tijdens het gevoerde debat werden er twijfels geuit over de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet en werd er aangedrongen tot -wederom- een uitstel. Minister de Jonge heeft echter aangegeven dat er geen mogelijkheid meer tot uitstel is. Dit heeft twee redenen;  een wetgeving-technische en een staatsrechtelijke. De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zijn volledig vervlochten met elkaar.

Wel is het mogelijk om bepaalde onderdelen van de wet later in te voeren, zoals nu geldt voor verbouwingen. Deze zal op zijn vroegst ingaan per 1 januari 2025. Deze datum zal definitief worden vastgesteld naar aanleiding van een evaluatie die zal plaatsvinden in de eerste helft van 2024.

Heeft u vragen over de Wet Kwaliteitsborging of de nieuwe Omgevingswet? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.