Wet- en regelgeving RI&E verandert: er wordt meer doorgevraagd

Alle werkgevers in Nederland zijn wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&) op te stellen. Het is de basis van het Arbobeleid en in onze ogen nog veel meer. Want zeg nou zelf: iedere werkgever wil toch weten hoe het staat met de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf én achterhalen waar mogelijke risico’s liggen? Binnenkort zal een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in de bestaande wet- en regelgeving van de RI&E, de focus gaat veranderen.

In ons dagelijks werk komen wij jammer genoeg nog altijd veel werkgevers tegen die geen actuele RI&E hebben. Zij geven hier redenen voor die we allemaal wel kunnen bedenken. Dan hebben we ook nog een categorie werkgevers die wel een RI&E heeft, maar deze heeft gedownload van internet en zelf heeft ingevuld zonder enige kennis en ervaring van de RI&E, dit onder het motto ‘ik voldoe aan de wet, want ik heb een RI&E’. Voor beide situaties geldt dat het ontzettend jammer is en volgens ons een gemiste kans. Bedenk dat een goed opgestelde RI&E zoveel meer is dan een verplicht nummer.

Ziekteverzuim reduceren
Juist met een goede RI&E zoom je in op de problemen die zich voordoen binnen de organisatie. Neem als voorbeeld ziekteverzuim. Een hoog ziekteverzuim kost de werkgever enorm veel geld. De RI&E kan helpen om de oorzaak van ziekteverzuim inzichtelijk te maken en daarmee beheersmaatregelen te implementeren die het ziekteverzuim reduceren.

“Het slechts benoemen van risico’s en maatregelen is niet meer afdoende, je moet veel verder kijken”

Nieuwe focus
Dan nu de wijzigingen. Binnen afzienbare tijd wordt een aantal veranderingen in de wet- en regelgeving ten aanzien van de inhoud van de RI&E ingevoerd. Bij de nieuwe RI&E zal de focus veel meer komen te liggen op oorzaken van mogelijk onveilige situaties. Het slechts benoemen van risico’s en maatregelen is niet meer afdoende, je moet veel verder kijken. Daarnaast wordt het binnen bedrijven ook verplicht om de effectiviteit van de eerder genomen maatregelen te beoordelen. Verder worden er andere eisen gesteld aan diegene die de RI&E toetst. Uiteraard voldoen al onze veiligheidsdeskundigen en kerndeskundigen aan deze nieuwe voorwaarden.

De nieuwe wijzigingen zullen ongetwijfeld de nodige impact hebben, maar het zal bijdragen aan een (nog) veiliger en gezonder klimaat op jouw werkvloer!