Veel werkgevers weten wel dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Maar hoe ver die verantwoordelijkheid gaat is vaak niet bekend.

In onze adviesgesprekken brengen wij dit vaak onder de aandacht en leggen wij uit hoe ver deze verantwoordelijkheid eigenlijk gaat. Het is inmiddels niet meer op één hand te tellen hoe vaak wij de reactie krijgen van werkgevers “het moet allemaal niet gekker worden” en “zo’n vaart zal het allemaal niet lopen”. Wanneer we uitleggen aan werkgevers dat behalve een civiele veroordeling, het bedrijf ook strafrechtelijk vervolgd kan worden, zien wij vaak verbolgen reacties. Nog altijd zijn veel werkgevers hiervan niet op de hoogte.

De wetgeving is hierin echter duidelijk (artikel 32 van de Arbowet), “het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is”. Kort samengevat betekent dit dat de werkgever zijn werknemer moet beschermen. Vanuit deze wetgeving bestaat er tevens een mogelijkheid om een koppeling te maken naar het strafrecht.

Op 7 maart 2022 heeft de rechtbank in Overijssel een strafrechtelijk vonnis gewezen inzake een schending van de Arbeidsomstandighedenwet (ECLI:NL:RBOVE:2022:1172, Rechtbank Overijssel, 84-196649-21 (P) (rechtspraak.nl)). Om meer inzicht te geven in de verantwoordelijkheden als werkgever, nemen wij u graag mee in deze uitspraak.

Werknemers van het bedrijf moesten een keuken afleveren bij een pas opgeleverd appartement. Tijdens de aflevering van de keuken vindt er een ongeval plaats met een hoogwerker en een daaraan bevestigde werkbak. Een medewerker valt tijdens de werkzaamheden van 13 meter hoogte en komt terecht tussen de werkbak en de gevel van het appartementencomplex. De werknemer overlijdt ter plekke. In het onderzoek naar het arbeidsongeval komt naar voren dat de werkgever de werkbak heeft laten aanpassen, wat in strijd is met de gebruiksaanwijzing van de gebruikte hoogwerker. Als gevolg van het ongeval besluit de officier van justitie het bedrijf te vervolgen voor het handelen in strijd met artikel 32 van de Arbowet en artikel 307 van het wetboek van strafrecht.

De rechtbank oordeelt dat de dood van het slachtoffer de schuld is van de werkgever en veroordeelt het bedrijf tot een geldboete van € 75.000, waarvan € 25.000 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook moet het bedrijf € 60.000 schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de overleden werknemer.

Geen enkele werkgever heeft de intentie dat een werknemer ernstig gewond raakt of komt te overlijden als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Meer informatie

Meer weten over RI&E
https://ikas.nl/diensten/risico-inventarisatie/aanvullende-rie/
 

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Veilig ondernemen begint bij Ikas

(0321) 381 552

info@ikas.nl