Regelmatig is er een discussie over werkdruk. Wanneer is werkdruk nu te hoog en wanneer moet je als werkgever hier wat aan doen? Gezonde druk op het werk is niets mis mee, echter ligt hier wel de nadruk op “gezonde”. Wanneer werknemers continue onder druk moeten presteren, is er al snel sprake van een te hoge werkdruk. Dit is schadelijk voor werknemers, ze kunnen dan namelijk uitvallen door ziekte (burn-out). Maar de kwaliteit van het geleverd werk gaat er ook onder lijden, omdat een werknemer onvoldoende tijd heeft om de werkzaamheden af te ronden.

Overigens valt werkdruk onder de verzamelnaam psychosociale arbeidsbelasting en dient tevens te worden opgenomen in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E).

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de werkdruk te hoog is. Wanneer alsnog blijkt dat de werkdruk te hoog, dient een werkgever ook maatregelen te nemen. Bij het nemen van maatregelen is dienen de volgende stappen te worden opgevolgd:

  • Uitvoeren van een verdiepend onderzoek; waardoor worden de problemen veroorzaakt? En hoe groot zijn de problemen binnen de organisatie?
  • Benoemen van de knelpunten.
  • Aan de hand van het onderzoek en de geconstateerde knelpunten zullen doeltreffende maatregelen moeten worden genomen.
  • Aan de hand van de voorgestelde maatregelen zal een plan van aanpak moeten worden opgesteld, waarin staat omschreven wanneer welke acties uitgevoerd gaan worden en door wie.
  • Is de werking van de maatregelen die genomen moeten worden afdoende of behoeven zij aanpassing? Wanneer er aanpassingen noodzakelijk zijn dan beginnen de voorgenoemde stappen opnieuw.

Zelfinspectietool

Om te checken of u als werkgever voldoende doet tegen een te hoge werkdruk, heeft de overheid een zelfinspectietool geïntroduceerd. De zelfinspectietool geeft eenvoudig inzicht in de stand van zaken binnen uw organisatie en of er maatregelen genomen moeten worden.

Wilt u meer weten over werkdruk en maatregelen die genomen kunnen worden? Onze adviseurs helpen u graag.