Op vrijdag 28 april is het de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Met deze dag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau onder de aandacht brengen.

Gelukkig zien we dat in Nederland veiligheid en gezondheid een steeds belangrijker aspect is in de uitvoering van het werk. De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid wil dit nog verder onder de aandacht brengen. Tegenwoordig is het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting ook een belangrijk doel. Om preventief te werk te kunnen gaan, is het belangrijk om eerst de risico’s waar werknemers aan blootgesteld worden in kaart te brengen. Dit gebeurt door het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Wanneer de risico’s geïnventariseerd zijn, is het belangrijk om aan de slag te gaan met de knelpunten. Dit noemen we het Plan van Aanpak. Zeker wanneer het gaat om aspecten van psychosociale arbeidsbelasting, is het belangrijk om zo snel mogelijk te zoeken naar oplossingen. Het is hiervoor aan te raden om het team bij het bedenken van oplossingen en in de praktijk brengen van deze oplossingen, erbij te betrekken. Het positieve gevolg van het samen oppakken van de knelpunten is het ontstaan van een grote betrokkenheid. De jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid is een mooi moment om aan dergelijke onderwerpen extra aandacht voor te besteden.

Wilt u meer weten over oplossingen voor knelpunten, een Plan van Aanpak of heeft u specifieke vragen? Onze adviseurs helpen u graag.

Poster: International Labour Organization