De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk wordt jaarlijks op 28 april gevierd. Deze dag, geïnitieerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), heeft als doel bewustwording te creëren over de essentie van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het biedt de gelegenheid aan werkgevers, werknemers, overheidsinstanties en andere belanghebbenden om samen te komen en te discussiëren over manieren om werkplekken veiliger te maken.

De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk richt zich op verschillende aspecten, waaronder het verminderen van ongevallen op het werk, het voorkomen van beroeps gerelateerde ziekten, het bevorderen van veilige werkomgevingen en het stimuleren van gezondheid bevorderend gedrag op de werkplek.

Elk jaar heeft de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk een bepaald thema. Het thema voor dit jaar is klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Klimaatveranderingen hebben natuurlijk niet alleen gevolgen voor het milieu maar kunnen ook impact hebben op de werkplek en de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Veiligheid en gezondheid kan gecreëerd worden op verschillende manieren:

  • Bewustwording creëren; dit kan door het onder de aandacht brengen van de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Denk hierbij aan hittegolven, overstromingen en stormen. Hoe beïnvloeden zij de werkomgeving?
  • Risico beoordeling; hierbij rekening houdend met de gevaren die kunnen ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Hierbij kan gedacht worden aan de risico’s als gevolg van hittebelasting, luchtvervuiling, veranderende weersomstandigheden en natuurrampen. 
  • Beleid ontwikkelen; aan de hand van de risico’s een beleid ontwikkelen ter beperking of voorkoming van blootstelling aan de geïdentificeerde risico’s. 
  • Training aanbieden; hierbij aandacht besteden aan hoe werknemers zich kunnen voorbereiden op klimaat gerelateerde noodsituaties op de werkplek zoals heftige regenval (overstromingen) of stormen. 
  • Duurzaamheid bevorderen; dit kan gedaan worden door aandacht te besteden aan energiebesparing, afvalvermindering en gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Heeft u vragen over veiligheid en gezondheid op het werk? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.