In de loop van de jaren zijn werknemers anders naar hun werk gaan kijken. Dit kan gaan over veiligheid, ergonomie, afwisseling, maar ook over de balans tussen werk en privé. Zo is het voor werknemers steeds belangrijker geworden dat er een gezonde verhouding is tussen werk en vrije tijd. Tijdens en na de coronacrisis is dit onderwerp extra onder de aandacht gekomen. In de Week van de Werkstress – die van 14 tot en met 18 november wordt gehouden – staat dit jaar de mentale gezondheid van de medewerker centraal.

Nederland kampt met een fors personeelstekort. Hoe zorg je er als werkgever voor dat, naast het invullen van de vacatures, je huidige medewerkers niet bezwijken onder de extra werkdruk? Dit vraagt een goed werkklimaat met aandacht voor haalbare doelen en een juiste balans tussen inspanning en ontspanning. De Week van de Werkstress besteedt veel aandacht aan het mentale welbevinden van medewerkers, maar er is ook aandacht voor de fysieke conditie van medewerkers. Het blijkt namelijk dat deze twee factoren niet los van elkaar kunnen worden gezien.

“Uit onderzoek is gebleken dat werknemers die thuiswerken het lastig vinden om de balans tussen werk en privé te bewaken”

Belangrijk is om als werkgever het aspect werkdruk regelmatig te bespreken; het voorkomen van psychische klachten en een burn-out door stress op het werk is voor alle partijen van groot belang. Door de coronacrisis werken we nog steeds vaker thuis, hybridewerken heeft veel voordelen maar kent ook nadelen. Zo is gebleken dat werknemers het lastig vinden om de balans tussen werk en privé te bewaken.

Positieve effecten van werk
Als werkgever is het goed om niet alleen te focussen op de negatieve aspecten van werk, zoals werkstress. Benadruk juist zoveel mogelijk de positieve effecten van werk, zoals werkplezier, ontwikkeling van vaardigheden en kennis, vriendschap en collegialiteit.  

Onderling vertrouwen
Een goede manier om werkstress bij medewerkers te voorkomen, is om te werken aan zowel de mentale als de fysieke kracht van uw mensen. Bij mentale stress dient aandacht te zijn voor het omgaan met (dreigende) stress, tegenslagen en veranderingen. Ook een gezonde levensstijl helpt de natuurlijke weerstand te vergroten zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Zo zijn een fietsplan of gratis abonnement bij een sportschool beide kansrijk! In uw organisatie kunt u het welzijn verbeteren door het werk op een slimme manier te organiseren, regelmatig met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan een bedrijfscultuur van vertrouwen en verbinding.