De “Week van de RI&E” (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) was een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland en gericht op het belang van het inventariseren en evalueren van risico’s op de werkvloer. Tijdens deze week worden verschillende activiteiten georganiseerd om bewustwording te creëren rondom veiligheid en gezondheid op het werk. Het Ministerie van SZW stopt met organisatie Week van de RI&E. Desalniettemin willen wij toch aandacht besteden voor het belang van de RI&E.

Door risico’s te inventariseren en te evalueren kunnen potentiële gevaren worden geïdentificeerd en kunnen passende maatregelen worden genomen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Deze week biedt gelegenheid om deze belangrijke aspecten van werkplekveiligheid onder de aandacht te brengen en om te benadrukken hoe ze kunnen bijdragen aan een veiligere en gezondere werkomgeving voor iedereen.

Dit is eveneens een mooi moment voor een stuk bewustwording bij medewerkers binnen organisaties. Weten alle medewerkers van het bestaan en inhoud van de RI&E en welke beheersmaatregelen er zijn benoemd? Maar nog belangrijker, zijn de medewerkers zich bewust van deze risico’s bij de uitvoering van hun werkzaamheden en nemen ze de beheersmaatregelen die zijn voorzien? 

Wilt u meer informatie over de RI&E? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.