Regelmatig brengen wij het belang van een goede Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) onder de aandacht. Deze week staat landelijk in het teken van de RI&E. Een goed opgestelde RI&E is de basis van een goed gefundeerd arbobeleid.

Deze week is een goed moment om eens te kijken of er een risico-inventarisatie en evaluatie is opgesteld voor uw eigen organisatie en of deze actueel is. Het moment leent zich er ook bij uitstek voor om te kijken of uw medewerkers op de hoogte zijn van de risico’s waaraan zij worden blootgesteld bij de uitvoering van hun werkzaamheden en dat de beheersmaatregelen worden genomen. Een goed geïmplementeerde risico inventarisatie en evaluatie draag ook bij aan een veilig gevoel van medewerkers.

Meer informatie

Meer weten over RI&E
https://ikas.nl/diensten/risico-inventarisatie/aanvullende-rie/
 

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Veilig ondernemen begint bij Ikas

(0321) 381 552

info@ikas.nl