Het is al ruim 25 jaar voor iedere ondernemer, die werknemers in dienst heeft, verplicht om de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) op te (laten) stellen. Toch zijn niet alle ondernemers hiervan op de hoogte. Tijdens de week van de RI&E, die dit jaar gehouden wordt van 12 tot en met 16 juni, wordt hiervoor extra aandacht gevraagd.

Met het opstellen van een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s die zich binnen de onderneming kunnen plaatsvinden in kaart. Na het inventariseren van de risico’s kan de organisatie aan de slag met het wegnemen van deze risico’s. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak zal er gewerkt worden aan het verkleinen van de geïnventariseerde risico’s om zo een veilige- en gezonde werkplek voor werknemers te realiseren. Wanneer het plan van aanpak voldoende opvolging krijgt binnen de organisatie draagt dit bij aan het voorkomen van ongevallen, het verminderen van verzuim en het voorkomen van gezondheidsklachten. Dit alles resulteert in  een veilige- en gezonde werkplek waar werknemers met veel werkplezier aan het werk gaan.

Meer weten?

Heeft u als bedrijf nog geen wettelijk verplichte RI&E opgesteld en wilt u meer weten over het inventariseren en wegnemen van de risico’s, neem gerust een kijkje op onze website.

Of wilt u graag een vrijblijvende afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, dan kunt u ook contact met ons opnemen. Onze adviseurs helpen u graag.