Het is al enige tijd bekend dat in PUR-schuim gevaarlijke stoffen (diisocyanaten) zitten die bij gebruik allergieën kunnen veroorzaken bij de gebruiker. Vanuit de Europese REACH-wetgeving is het dan ook m.i.v. 23 augustus 2023 verboden om met producten te werken die diisocyanaten bevatten zonder hiervoor specifiek opgeleid te zijn.

Deze verplichting tot het volgen van een opleiding is niet alleen beperkt tot het werken met PUR-schuim maar behelst ook lijmsoorten en lakken die diisocyanaten bevatten. Of de middelen waarmee gewerkt wordt deze stoffen bevatten kan worden nagekeken op het etiket van het product.

Opleiding
Voor die producten waarvoor een opleidingseis gaat gelden, zijn de leveranciers verantwoordelijk voor het opstellen en beschikbaar maken van opleidingsmateriaal. Ook zullen de leveranciers moeten gaan aangeven welke mate van opleiding noodzakelijk gaat zijn voor welk product en de toepassing.

Afgesproken is dat:

  • Een werknemer de opleiding met goed gevolg moet hebben afgelegd om met diisocyanaten te mogen blijven werken.
  • De werkgever dient een registratie van bevoegde medewerkers bij te houden.
  • Het certificaat zal een geldigheid krijgen van vijf jaar.

Vervolgstappen
De vervolgstappen die genomen moeten worden zijn:

  1. Inventariseren of er in de organisatie gewerkt wordt met producten die diisocyanaten bevatten.
  2. Wanneer er producten aanwezig zijn dan zal dit ook opgenomen moeten zijn of worden in de Risico Inventarisatie -en Evaluatie.
  3. Onderzoek of product vervanging mogelijk is.
  4. Wanneer dit niet mogelijk is neem contact op met de leverancier over de opleidingsmogelijkheden.

Heeft u hulp nodig bij het inventariseren van uw gevaarlijke stoffen op diisocyanaten?  
Onze adviseurs helpen u graag.