Voor je het weet ga je weer aan het werk en kijk je terug op een heerlijke vakantie! Vakantie is voor iedereen belangrijk, op deze manier laad je weer op en krijg je energie om weer aan het werk te gaan. Maar er zijn ook risico’s verbonden aan het terugkomen op het werk. Het is niet voor niets dat het risico op incidenten het grootst is op je eerste werkdag na een vakantie of lange afwezigheid. Zelfs ervaren werknemers lopen extra risico bij een langere periode van afwezigheid.

Waarom is dan zo’n eerste dag na een vakantie risicovoller? Het klinkt misschien gek, maar vermoeidheid is bijvoorbeeld een oorzaak. Werknemers kunnen van het reizen en het doen van allerlei vakantie-activiteiten , nog vermoeid zijn . Daarnaast hebben werknemers vaak een andere slaaproutine  gedurende de vakantieperiode en moeten ze weer in hun normale ritme komen.  Verder raken gemaakte werkafspraken en procedures tijdens de vakantie op de achtergrond en worden hierdoor vergeten. Het kan ook voorkomen, dat zich wijzigingen in procedures op het werk hebben voorgedaan of dat er sprake is van andere risico’s dan voor de vakantie, waarvan de werknemer nog niet op de hoogte is.

 Maatregelen voor een veilige start

  • Zorg ervoor dat de werknemers voldoende fit zijn om weer aan het werk te gaan;
  • Zorg ervoor dat de omgeving wordt gecontroleerd, situaties kunnen namelijk in de vakantieperiode zijn veranderd;
  • Zorg ervoor dat apparatuur, gereedschappen en PBM’s nog altijd in een goede staat zijn;
  • Voer een Laatste Minuut Risico Analyse uit voordat er gestart wordt met de werkzaamheden, wanneer het werk niet op een veilig manier uitgevoerd kan worden, stop dan het werk.

Wilt u meer weten over veilig starten na de vakantieperiode? Onze adviseurs helpen u graag.