We zitten midden in de vakantieperiode, dit betekent vaak dat er minder werknemers op het werk aanwezig zijn. Het komt zelfs voor dat werknemers alleen werken, omdat er nauwelijks bezetting is. Het is goed om na te denken of de vakantieperiode ook een gevolg heeft voor de veiligheid binnen het bedrijf en welke maatregelen er genomen kunnen worden om te zorgen dat iedere werknemer – ook tijdens de vakantieperiode – zijn werkzaamheden veilig kan verrichten.

Zorg er in eerste instantie voor dat de risico’s binnen het bedrijf geïdentificeerd zijn door middel van het uitvoeren van een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E).  Neem in de RI&E ook het risico op van bepaalde periodes met minder bezetting of zelfs onderbezetting.

Bedrijfshulpverlening

Binnen ieder bedrijf dient een bedrijfshulpverleningsorganisatie aanwezig te zijn. In de vakantieperiode kunnen er echter minder bedrijfshulpverleners aanwezig zijn, ook zij zullen namelijk op vakantie gaan. Houdt hier in de personeelsplanning en vakantieplanning rekening mee. Zorg ervoor dat binnen het bedrijf altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn om eerste hulp te kunnen verlenen. Neem wanneer er toch onvoldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn, maatregelen om veilig werken mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde risicovolle werkzaamheden niet of op een later tijdstip uit te voeren.

Alleen werken

Beperk het alleen werken zoveel mogelijk. Probeer er  in de personeelsplanning rekening mee te houden dat er altijd meerdere mensen aanwezig zijn, zeker aan het einde van de werkdag. Wanneer het toch niet kan worden voorkomen dat werknemers alleen werken, zorg dan voor voldoende communicatiemiddelen voor deze medewerkers.  

Maak goede afspraken

Maak tot slot binnen de organisatie goede afspraken over de vakantieperiode en wat te doen in geval van calamiteiten. Zorg ervoor dat er een calamiteitenlijst met telefoonnummers beschikbaar is en dat voor iedereen duidelijk is wat de definitie is van een calamiteit en hoe te handelen.

Wilt u meer weten over hoe u veilig kunt doorwerken in de vakantieperiode? Onze adviseurs helpen u graag.