Deze week verscheen op Omroep Flevoland een artikel waarin melding gemaakt werd over het feit dat maar liefst 35% van de gebouwen in Flevoland niet voldoen aan de eisen met betrekking tot de brandveiligheid. Deze gegevens zijn afkomstig uit het jaarverslag van de Brandweer Flevoland.

Bij controle door de brandweer zijn er bij meer dan de helft van de bezochte gebouwen geen tekortkomingen geconstateerd, maar wel was er bij 35% van de gebouwen sprake van ernstige tekortkomingen.

Dit zijn zorgwekkende getallen, het gaat hierbij om situaties die onmiddellijke aandacht vereisen. Hierbij kan gedacht worden aan het ontbreken van – of een niet werkende –  brandmeldinstallatie. In geval van brand kan dit van levensbelang zijn. Een brandmeldinstallatie (BMI) bestaat uit een serie onderdelen zoals rookmelders, handmelders en alarmering (slow-whoop) en dient er voor te zorgen dat een beginnende brand zo snel mogelijk wordt gedetecteerd. Hoe sneller een brand wordt gedetecteerd, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en te starten met het blussen van de brand.  

Wilt u weten of de maatregelen die in uw gebouw zijn genomen voldoende zijn en of deze voldoende werkend zijn? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.