Twee veiligheidstermen die nog wel eens door elkaar worden gebruikt zijn de Risico Inventarisatie- en Evaluatie en de Taak Risico Analyse; afgekort TRA. In dit artikel leggen wij graag uit wat een TRA is en waarvoor het dient.

Een TRA dient uitgevoerd te worden wanneer de werkzaamheden niet tot het standaard werk van de werknemers behoren of een verhoogd risico met zich mee brengen.  Dit verhoogde risico kan veroorzaakt worden door een risicovolle omgeving of de complexiteit van de werkzaamheden.  Deze factoren zorgen er vaak voor dat er extra gevaren kunnen worden veroorzaakt.

Het doel van de Taak Risico Analyse is om voor specifieke – risicovolle –  taken de risico’s te identificeren en te beoordelen om vervolgens voldoende maatregelen te nemen om de risico’s te beheersen. De Taak Risico Analyse dient te worden uitgevoerd met de werkvoorbereider en wordt altijd schriftelijk vastgelegd. Voordat er gestart wordt met het werk wordt de TRA besproken met alle uitvoerende werknemers en deze werknemers dienen ervoor te tekenen dat ze de TRA hebben begrepen.

Let op: ondanks dat er een TRA uitgevoerd wordt, dient er voordat er gestart wordt met het werk altijd nog een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd te worden.

Heeft u vragen over (het opstellen van) een TRA? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.